Übersetzungsbüro

Vertaalbureau Chinees | vertalers Chinees/Nederlands/Engels
Vertaalbureau Chinees | vertalers Chinees/Nederlands/Engels

Vertaalbureau Chinees | vertalers Chinees/Nederlands/Engels

Chinees is een verzamelnaam voor meer dan 10 talen. Met Chinees bedoelen wij meestal Mandarijn. Het Standaardmandarijn is de officiële taal van de Volksrepubliek China en Taiwan. Na Engels is Chinees (Mandarijn) de meest gebruikte taal op het internet. China is zowel op het gebied van economie als politiek een wereldmacht. Er is dan ook een sterke vraag naar professionele vertalers Chinees. De academisch opgeleide vertalers Chinees van Vertaalbureau Connect Translations verzorgen technische, juridische en andere vertalingen Chinees ↔ Nederlands en Chinees ↔ Engels.

Vertalers Chinees ↔ Nederlands – vakgebieden & branches

De vertalers Chinees Nederlands van Vertaalbureau Connect Translations hebben zich gedurende hun carrière gespecialiseerd in het vertalen van juridische, technische en andere vakspecifieke teksten. Sommige vertalers hebben naast hun opleiding vertaler Chinees een relevante juridische, technische of andere studie afgerond. Op die manier combineren ze uitstekende taalvaardigheid met voortreffelijke kennis van vakspecifieke terminologie. Zij kunnen de meest complexe teksten zo vertalen, dat deze door de doelgroep juist worden begrepen.

Onze vertalers Chinees ↔ Nederlands vertalen onder meer teksten op het gebied van:

  • techniek: gebruiksaanwijzingen, onderdelenlijsten, handboeken, installatie-instructies, EU-conformiteitsverklaringen, productspecificaties, constructietekeningen, assemblage-instructies, montage-instructies, handleidingen, productinformatiebladen, service-instructies, veiligheidsinformatiebladen (MSDS – Material Safety Data Sheets), veiligheidsvoorschriften, stuklijsten, technische documentatie en onderhoudsinstructies;
  • recht: algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden, arbeidsovereenkomsten, uittreksels uit het handelsregister, AVG-documenten zoals verklaringen inzake gegevensbescherming, vonnissen, statuten, rapporten, koopovereenkomsten, dagvaardingen, licentieovereenkomsten, huurovereenkomsten, pachtovereenkomsten, octrooiaanvragen (ook wel patentaanvragen genoemd), oprichtingsakten en douanedocumenten;
  • marketing: brochures, folders, productbeschrijvingen, productcatalogi, websites en webshops (rekening houdend met SEO);
  • economie: offertes, aanbestedingsdocumenten, balansen, bedrijfspresentaties, bedrijfscorrespondentie, jaarverslagen, jaarrekeningen, prijslijsten, persberichten, belastingaangiften, verantwoordingsverslagen, accountantsverslagen, beleggersrapporten, duediligencerapporten, winst- en verliesrekeningen, verzekeringsdocumenten etc.

Native vertalers Chinees ↔ Nederlands – kwaliteit van de bovenste plank

Vertaalbureau Connect Translations Belgium beschikt over een grote pool van professionele vertalers Chinees ↔ Nederlands & Engels. Uw teksten komen dan ook gegarandeerd terecht bij vertalers & revisoren die zowel vakkundig als taalkundig over de nodige kennis beschikken.

Al onze vertalers en revisoren Chinees (Mandarijn) voldoen qua opleiding, ervaring en bijscholing aan de strenge eisen van onze interne kwaliteitsprocedure RecogSense®, die een driedelige kwaliteitscontrole en de strikte naleving van het vierogenprincipe omvat.

Vertalers Chinees ↔ Nederlands – competitieve tarieven

Vertaalbureau Connect Translations Belgium hecht veel waarde aan transparantie bij het bepalen van de prijzen van professionele vertalingen. De kosten worden berekend op basis van het aantal woorden in de brontaal. De prijs per woord hangt af van de talencombinatie.

Onze vertalers Chinees ↔ Nederlands maken bij het vertalen gebruik van gespecialiseerde software zoals MemoQ, SDL Trados en Across. Deze tools zijn speciaal voor de vertaalindustrie ontwikkeld. Ze zorgen voor kortere bewerkingstijden, lagere kosten en professioneel terminologiebeheer. Bovendien kunnen de vertalingen meestal direct in het bestaande formaat gemaakt worden. Dit is vooral nuttig bij bouwtekeningen en InDesign-bestanden. Vanzelfsprekend kunnen ook Help&Manual-, Word-, Excel-, PowerPoint- en PHP-bestanden op die manier worden vertaald. InDesign-bestanden kunnen door ons alleen bewerkt worden als ze in IDML aangeleverd worden. Bouwtekeningen die met een CAD-programma gemaakt werden, krijgen wij bij voorkeur als DFX-bestand. Framemaker-documenten stuurt u ons het best als MIF-bestanden.

 Vraag hier alvast uw offerte aan.